درباره ما

about us

Barad Exir Azma Chemical Complex with Baradchemical Brand, a manufacturer of laboratory chemicals, has been commissioned by the Ministry of Industry. This collection is aimed at providing laboratory chemicals and providing timely and appropriate customer service in the domestic market. By relying on its human capital and using its specialized staff and with the Ordinary Approach, production of products with usp grades in accordance with modern standards and With the best packaging (glass and polyethylene) and in various capacities, and adhering to professional ethics, it has been able to meet the domestic needs of the country. We are ready to produce and supply the products of our customers with the best quality and packaged and delivered on time and at a competitive price in the domestic market. We thank the Lord, who has been able to take a small step towards self-sufficiency.

درباره ما

شرکت دانش بنیان باراد اکسیر آزما با برند تجاری Baradchemical ، تولید کننده مواد شیمیایی آزمایشگاهی ، با اخذ مجوزهای لازم از وزرات صنایع راه اندازی گردیده است. این مجموعه با هدف تامین مواد شیمیایی آزمایشگاهی و ارائه خدمات مناسب و به هنگام به مشتری ، در بازار های داخلی می باشد ، وبا تکیه بر سرمایه نیروی انسانی خود و بهره گیری ازکادرمتخصص و با رویکردمشتری مداری ، تولید محصولات با گرید usp مطابق با استاندارهای نوین و با بهترین نوع بسته بندی( شیشه و پلی اتیلن) و در ظرفیت های مختلف و همچنین پایبند به اخلاق حرفه ای ، توانسته است نیازهای داخلی کشور را تامین نماید . مجموعه باراد اکسیر ازما آماده تولید و عرضه محصولات مورد نیاز مشتریان با بهترین کیفیت و بسته بندی و تحویل بهنگام و با قیمتی کاملا رقابتی دربازار های داخلی می باشد. وخداوند را شاکریم که توانسته ایم گامی هرچند کوچک در جهت رسیدن به خود کفایی برداریم.

خط مشي

كيفيت شرکت دانش بنیان باراد اکسیر آزما تولید کننده مواد شیمیایی آزمایشگاهی ، جلب رضايت مشتريان ، تعهد به برآورده کردن الزامات قانوني و افزايش فروش محصولات در بازار مي‌باشد.
براي دستيابي به خط مشي فوق، موارد ذيل در برنامه كار شركت قرارگرفته است:
1- جلب رضايت مشتريان : مشتريان ، کانون توجه و ضامن بقاء و پيشرفت ما هستند از اينرو ، ايفاء تعهدات ما از طريق شناسايي ، درک صحيح انتظارات و نيازهاي حال و آينده آنان و برآورده ساختن اين نيازها و انتظارات ميسر است.
2- آموزش موثر پرسنل شرکت بمنظور ارتقاء سطح کيفيت محصولات : ما اعتقاد داريم در سايه آموزشهاي منظم وموثر ، ضمن کاسته شدن ضايعات ، باتوجه به گسترده تر شدن افق ديد پرسنل ، کيفيت محصولات توليدي نيز افزايش خواهد يافت.
3- برقراري شرايط محيطي ايمن ، براي پرسنل ، مواد و محصول به منظور ايجاد خاطري آسوده براي مصرف کننده
4- افزايش توليد وبالا بردن راندمان توليد محصولات خود، ضمن کاهش ضايعات مواد و محصول در حين فرآوري، زمينه ايجاد اشتغال و فعاليت براي کليه پرسنل را فراهم خواهد آورد.